คุยแก้เครียดได้

 ดร.แพทริเซีย คอนรอด จากมหาวิทยาลัยมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของวัยเรียนวัยโจ๋ อายุระหว่าง 12-17 ปี จำนวน 509 คน พบว่า กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์ และจิตใจ ไม่ว่าจะเครียด ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล กลับมาสดใสร่าเริงอีกครั้ง

หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจแค่ 1 ปี จากการบำบัดแบบ “ค็อก นิทีฟ บีเฮฟวิเออร์ เธอราปี” หรือ “บำบัดด้วยการรับรู้และพฤติกรรม” ซึ่งไม่ต้องใช้ทฤษฎีวิชาการแบบจิตแพทย์ แต่เน้นพูดคุยหาต้นตอของปัญหา

ร่วมกับการบำบัดแบบ “สัมมนากลุ่ม” แลกเปลี่ยนประสบ การณ์ความรู้สึกกับเพื่อน ซึ่งมีปัญหาคล้ายๆ กันเพื่อทำความเข้าใจจากมุมมองที่ต่างออกไป

นักวิจัย ยังแนะนำว่า หากครอบครัวนำหลักการบำบัดดังกล่าวไปใช้ในการเปิดอกพูดคุยกับเด็ก จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด