ป๊อบคอร์นก็มีประโยชน์

 นักวิจัยได้วัดผลการทดลองจากป๊อบคอร์น 1 หน่วยบริโภคจะมีโพลิฟีนอล 300 มิลลิกรัม ซึ่งมากกว่าผลไม้ซึ่งวัดโพลิฟีนอลได้ 160 มิลลิกรัม การวิจัยนี้ได้ถูกนำเสนอที่งานประชุม American Chemical Society

จากการนำเสนอนี้ทำให้เหล่านักวิจัยเริ่มสนใจที่จะพัฒนาคุณภาพของป๊อปคอร์น ให้มีคุณภาพดีมากขึ้น เนื่องจากการรับประทานป๊อปคอร์นมากๆ ก็อาจเกิดผลเสียกับร่างกายได้ เช่น อ้วนขึ้น รวมไปถึงฟันผุ

Dr. Joe Vinson ได้กล่าวว่า ป๊อบคอร์นเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารอันยอดเยี่ยม แต่ป๊อบคอร์นที่ราดด้วยเนยนั้น ไม่ใช่อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานเป็นประจำ ( โดยเฉพาะเนยปลอมที่โรงภาพยนต์บางแห่งอาจจะใช้ปรุงอาหาร )

การรับประทานป๊อบคอร์นให้ได้คุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดนั้น ควรทำป๊อบคอร์นจากการอบแห้งด้วยเตาไมโครเวฟ เนื่องจากจะมีปริมาณแคลอรี่น้อยกว่าป๊อบคอร์นที่ผสมด้วยน้ำมันพืชหรือเนย

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากเิกินความจำเป็นของร่างกาย และที่สำคัญควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะ

 

 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์