ก้าวสู่วัยสูงอายุ อย่างมีความสุข

 โรคที่เกิดจากอารมณ์สามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย และมักจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามจำนวนปีของอายุที่เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งๆ ที่เมื่อมีอายุมากขึ้น คนเราน่าจะมีความสงบสุขและอยู่อย่างสบายๆ ไม่ต้องวุ่นวายกับสภาวะแวดล้อมมากนัก

 

แต่ตามความเป็นจริงแล้ว กลับกลายเป็นว่า หากคนเราไม่ได้เตรียมพร้อมกับชีวิตในวัยสูงอายุไว้ล่วงหน้า ผู้สูงอายุก็ต้องเผชิญกับปัญหายุ่งยากไม่ผิดกับคนในวัยอื่นๆ โดยเฉพาะปัจจุบันที่สภาวะเศรษฐกิจรัดตัว ผู้สูงอายุไม่สามารถอาศัยอยู่กับลูกๆ หลานๆ ได้เหมือนสมัยก่อน สิ่งเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับชีวิตมากขึ้น

โรคคนแก่ก็คือ โรคที่เกิดจากอารมณ์ ความเจ็บป่วยในวัยนี้นอกจากเจ็บป่วยทางกาย เช่น ปัญหาความจำ ปัญหาเกี่ยวกับข้อ ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยิน การกลั้นปัส สาวะไม่ได้ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ที่ทำให้ชีวิตและกิจกรรมที่เคยทำของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปแล้ว โรคเหล่านี้ยังส่งผลต่อภาวะจิตใจจนอาจกลายเป็นปัญหาทางอารมณ์ได้

 

ความเจ็บป่วยทางจิตใจส่วนหนึ่งมักมีสาเหตุมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัย ทั้งเรื่องการเงิน เรื่องสุขภาพ และความไม่มั่นคงของชีวิต จนก่อให้เกิดความวิตกกังวล ผิดหวัง ท้อแท้ใจ เบื่อหน่าย จนกลายเป็นโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้า สาเหตุหลักมี ดังนี้

1. ความไม่มั่นคงทาง การเงิน

2. ความไม่มั่นคงในเรื่องงาน

3. ความไม่มั่นคงทางอา รมณ์ที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกๆหลานๆ

4. ผู้สูงอายุถูกมองว่าเป็นภาระของครอบครัวและสังคม

5. ความกลัวการเจ็บป่วย

6. ความกลัวตาย

7. ความสูญเสียเพื่อนผู้ใกล้ชิด

8. ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย

สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของภาวะเครียดในผู้สูงวัยที่ทุกคนควรตระหนัก หากทุกคนมองว่าปัญหาของผู้สูงอายุก็เป็นปัญหาของเราด้วย เนื่องจากทุกคนหนีไม่พ้น ในไม่ช้าก็ต้องชราไปตามธรรมชาตินั้น ก็ต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่และผลักดันให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งกายและใจ

ดังนั้น ในวัยหนุ่มวัยสาวที่ชีวิตเป็นช่วงขาขึ้น ต้องฝึกวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตให้ดี เพราะหากคุณคิดวางแผนได้เร็วว่าจะทำอะไร เมื่อกลายเป็นผู้สูงอายุได้เร็วเท่าไร คุณก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขมากขึ้นเพียงนั้น ...แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะ

 

1. พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง มีความคิดให้เป็นผู้ใหญ่สมวัยในด้านการดำเนินชีวิต ต้องรู้จักหาความสุขและความสนุกสนาน ได้เสมอจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น กับเพื่อนฝูง กับครอบครัว กับอาชีพการงาน และการใช้เวลาว่างทำสิ่งที่ชอบ

นอกจากนั้นต้องพัฒนาตัวเองให้มีใจเมตตากรุณา เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ มีความสามารถในการประนีประ นอม และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากพัฒนาไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้เราปรับตัวในวัยสูงอายุได้ดีขึ้น

2. วางแผนการเงินในอนาคต

3. วางแผนเรื่องที่อยู่อาศัย

4. หางานอดิเรกทำเพื่อไม่ให้เหงา

5. ช่วยกันรณรงค์เรื่องปัญหาผู้สูงอายุ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุเสียใหม่ แทนที่จะมองว่าเป็นภาระของครอบครัวและสังคมก็หันมาให้ความเห็นอกเห็นใจและทำกิจกรรมร่วมกัน

วัยสูงอายุเป็นวัยทองของชีวิต จงทำใจให้พอใจกับสภาพชีวิตปัจจุบัน แม้จะลำบากทางกายอย่างไรก็ต้องทำ ใจให้เป็นสุข ส่วนโรคภัยไข้เจ็บทางกายหากสามารถรักษาได้ต้อง ไปรักษาต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับการรักษาทางจิตใจและอารมณ์ก็ต้องทำควบคู่กันไป

"พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง มีความคิดให้เป็นผู้ใหญ่สมวัยในการดำเนินชีวิต ต้องรู้จักหาความสุข ความสนุกสนาน ได้เสมอจากสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาตัวเองให้มีใจเมตตากรุณา เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ"

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันสุข