แมงมุมไม่ติดใยตัวเอง

  แมงมุมไม่ติดใยตัวเอง

แม้ว่าแมงมุมจะชักใยเพื่อดักจับแมลงชนิดอื่นกินเป็นอาหารแต่มันก็ไม่เคยติดใยของตัวมันเอง


แมงมุมกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร มันฆ่าเหยื่อหรือทำให้เหยื่ออ่อนเปลี้ยโดยแทงเขี้ยวที่แหลมเข้าไปในตัวเหยื่อ แล้วปล่อยพิษเข้าไปเพื่อย่อยอวัยวะภายในของตัวแมลงตัวนั้นก่อน


ส่วนมากแล้วแมงมุมจะล่าเหยื่อโดยชักใยไว้ตามต้นไม้หรือบ้านเรือนเพื่อรอคอยให้ผู้เคราะห์ร้ายมาติดกับ ใยที่ว่าสร้างขึ้นจากต่อมผลิตใย โดยมีท่อปั่นใยจำนวนมากอยู่บริเวณส่วนท้องตอนปลาย เมื่อต่อมที่ว่านี้สร้างสารขึ้น สารจะถูกขับออกมาทางท่อและจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศ แมงมุมจะสร้างใยอย่างน้อยสามชนิด แตกต่างกันตามจุดประสงค์ คือ เส้นใยแบบหนา เส้นใยแบบบอบบาง หรือชนิดแข็งแรง เส้นใยอาจเป็นแบบยืดหยุ่นหรือไม่ก็เป็นแบบเหนียวแน่นแมงมุมบางชนิดจะกินใยซึ่งมีคุณค่าทางโปรตีนสูงที่มันไม่ต้องการใช้แล้วในวันนั้น จากนั้นในวันรุ่งขึ้นมันก็จะใช้สารเดิมมาชักใยใหม่ นอกจากนี้ในการผสมพันธุ์ ใยนี้ยังมีบทบาทสำคัญ คือ เมื่อแมงมุมตัวผู้พร้อมที่จะผสมพันธุ์ มันก็จะชักใยและปล่อยน้ำเชื้อไว้ที่เส้นใย จากนั้นจะย้ายน้ำเชื้อมาไว้ที่ถุงเล็ก ๆ ที่ง่ามตีนของมัน ก่อนที่จะมองหาตัวเมียเพื่อปล่อยน้ำเชื้อ


ในจำนวนใยแมงมุมทั้งหมด ใยที่มีรูปร่างรัศมีวงกลมเหมือนแผ่นเสียงหรือล้อรถเป็นเส้นใยที่มีชื่อในด้านความงาม ทั้งยังนับได้ว่าเป็นใยที่ประหลาดมากที่สุด เพราะไม่ต้องใช้เส้นใยมาก หรือถ้าใยขาดก็สามารถชักใยมาปะส่วนนั้นได้


ส่วนวิธีในการชักใยนั้น เริ่มต้นโดยการชักใยเป็นโครงรูปสามเหลี่ยมก่อนโดยโยงติดกับวัตถุสามแห่ง แล้วมันจะเพิ่มเส้นใยออกจากจุดศูนย์กลาง และสุดท้ายมันจะเริ่มชักใยเป็นวงกลมโดยเริ่มจากจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยม


เส้นใยที่ขดอยู่รอบ ๆ ศูนย์กลางของวงกลมนั้นจะมีหยดน้ำเล็ก ๆ เหนียวคล้ายกาวติดอยู่ คุณสมบัตินี้เองที่ทำให้แมลงโชคร้ายติดกับ แต่เหตุที่แมงมุมเองไม่ติดกาวที่ว่านี้ ก็เพราะขาของมันมีต่อมผลิตน้ำมันไว้ป้องกันความเหนียวนั่นเอง________________________________________
“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”