การดื่มน้ำกับการบำบัดโรค

 ในร่างกายของเรานั้นจะมีน้ำอยู่ประมาณ 60-70% โดยแบ่งเป็นน้ำที่อยู่นอกเซลล์ ได้แก่ น้ำเลือด (Plasma) น้ำเหลือง(Lymph) และน้ำที่อยู่ภายในเซลล์ คือ น้ำที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์

 

น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ทุกระบบในร่างกายต้องอาศัยน้ำ นับตั้งแต่การรักษาความชื้น การควบคุมอุณหภูมิ การขับสารพิษออกจากร่างกาย การหล่อลื่นข้อต่อต่างๆ การละลายแร่ธาตุเพื่อเอาไปใช้งาน การขนส่งอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ การเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงาน เป็นต้น ปกติร่างกายจะได้รับน้ำจากการดื่มน้ำโดยตรงหรือในรูปเครื่องดื่มประเภทต่างๆ และจากอาหาร เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ไขมัน ผัก และผลไม้ ที่มองเผินๆ เห็นว่าเป็นของแข็ง ซึ่งอันที่จริงแล้ว มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งสิ้น และในการทำงานปกติ ร่างกายต้องสูญเสียน้ำออกไปตลอดเวลา ในรูปของไอน้ำในลมหายใจ เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ (dehydration) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ และเมื่อเกิดแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าแก้ไขไม่ทันการณ์ก็ถึงตายได้ทีเดียว

โดยปกติแล้วร่างกายจะมีการสูญเสียน้ำออกไปและรับใหม่เข้าสู่ร่างกาย โดยระบบควบคุมในสมองเมื่อร่างกายขาดน้ำ(น้ำในเลือดต่ำ) Hypothalamus จะกระตุ้นให้เกิดอาการกระหายน้ำ เมื่อดื่มน้ำเข้าไปจะทำให้น้ำที่อยู่ในเซลล์และนอกเซลล์เพิ่มขึ้น จะไม่กระหายน้ำอีก ในผู้ชายโดยปกติทั่วไปจะต้องการน้ำอยู่ประมาณเฉลี่ย 3-3.5 ลิตรต่อวัน ผู้หญิงจะต้องการน้ำโดยเฉลี่ย 2.5-3 ลิตรต่อวัน เด็กเฉลี่ยประมาณ 2-2.5 ลิตรต่อวัน

ภาวะขาดน้ำจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

ภาวะขาดน้ำจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำอย่างรุนแรง ส่งผลให้ระดับของโพแทสเซียม โซเดียมและคลอไรด์ในร่างกายไม่สมดุล โดยปกติแล้วภาวะขาดน้ำจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็ว จากอาการไข้ ท้องร่วง และอาเจียน เป็นต้น เมื่อร่างกายของเราประสบภาวะขาดน้ำเราจะรู้สึกกระหายน้ำ ผิวหนังไม่มีความยืดหยุ่น ผิวแห้ง ปัสสาวะน้อยลง อารมณ์ฉุนเฉียวและสับสน

ความรู้สึกกระหายน้ำเป็นอาการแรกที่ร่างกายจะแสดงออกมาเมื่อได้รับน้ำไม่เพียงพอแต่ในกรณีที่ภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นกับบางส่วนของร่างกาย เราอาจจะไม่รู้สึกกระหายน้ำเลยก็เป็นได้ แต่การที่อวัยวะสำคัญแต่ละส่วนได้รับน้ำไม่เพียงพอจะส่งผลให้อวัยวะนั้นทำงานผิดพลาด อาการหรือสัญญาณต่างๆ ที่ร่างกายแสดงออกมาจะขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ได้รับผลกระทบ การเจ็บป่วยเรื้อรังและอาการแพ้ต่างๆ เป็นอาการที่พบได้บ่อยเมื่ออวัยวะบางส่วนทำงานได้อย่างจำกัด เนื่องจากภาวะขาดน้ำเรื้อรัง เมื่ออวัยวะใดๆ ก็ตามเกิดการขาดน้ำ สมองจะควบคุมการใช้น้ำโดยหลั่งสารฮิสตามีนออกมา ระบบจัดสรรปันส่วนน้ำจะเริ่มทำงาน อาการปวดเป็นอาการที่บอกให้รู้ได้ว่าอวัยวะบางส่วนประสบภาวะขาดน้ำ อาการปวดที่พบได้บ่อยเนื่องจากการขาดน้ำ คือ อาการปวดท้องหลังอาหาร อาการปวดศีรษะเจ็บหน้าอก ปวดตามข้อ และปวดหลัง

การดื่มน้ำเพื่อบำบัดโรค

วิธีการบำบัดโรคโดยการดื่มน้ำ โรคบางโรคอาจมีสาเหตุมาจากภาวะการขาดน้ำของเซลล์หรืออวัยวะนั้นๆ ได้มีผู้แนะนำวิธีการดื่มน้ำที่สามารถรักษาหรือบำบัดโรคบางชนิดได้ มีด้วยกันหลายตำรา ซึ่งการใช้วิธีนี้อาจเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่สนใจซึ่งเป็นวิธีการง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้ยาในการรักษา

วิธีดื่มน้ำรักษาโรค

ทุกวันหลังตื่นนอนตอนเช้า ยังไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องบ้วนปาก ไม่ต้องแปรงฟัน ให้ดื่มน้ำเปล่าก่อนเลย 1.26 ลิตร (6 แก้ว)

แปรงฟันตามปกติ หลัง 1 ชั่วโมง ไปแล้วสามารถดื่มกินได้ตามปกติ เมื่อเริ่มดื่มน้ำครั้งแรกจะมีอาการถ่ายเบา 2-3 ครั้ง

ทุกคืนก่อนนอน ไม่ควรกินอาหารและของว่างทุกอย่าง

หลัง 3 เดือน จากการรักษาวิธีนี้ น้ำหนักตัวอาจเพิ่มขึ้นและการกินอาหารก็อาจเพิ่มขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดย อุบล ฤกษ์อํ่า ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)