ดอกต้นธูปฤาษี กักน้ำมันได้ดี

 ศาสตราจารย์จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พร้อมด้วย ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ร่วมกันแถลงข่าวเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตท่อส่งน้ำมันรั่วกลางทะเล ที่จ.ระยอง ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าว

โดยสถาบันได้คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนทางธรรมชาติ วัชพืช 3 ชนิด คือ ฟางข้าว กากมะพร้าว และล่าสุดค้นพบว่า ดอกของต้นธูปฤาษี มากำจัดคราบน้ำมันดิบได้อย่างดีด้วย จากนั้นคณะอาจารย์ได้สาธิตวิธีการใช้วัชพืชเหล่านี้ต่อหน้าสื่อมวลชนที่มาทำข่าวจำนวนมาก

ด้าน ศาสตราจารย์จิติ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว ทางสถาบันได้ทดลองหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งค้นพบวิธีที่ช่วยกักเก็บน้ำมันบริเวณชายฝั่ง โดยใช้ฟางข้าว กากมะพร้าว และดอกของต้นฤาษีมากักน้ำมัน โดยเฉพาะดอกของต้นฤาษี สามารถนำส่วนที่เป็นใยของดอกมาใช้ 1กรัมกักน้ำมันดิบได้ 10 มิลลิลิตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีน้ำหนักเบา รวมทั้งนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย อย่างไรก็ดีหลังจากที่นักศึกษาสอบกลางภาคแล้วเสร็จ ทางสถาบันจะนำนักศึกษาลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่เกิดเหตุ โดยใช้นวัตกรรมนาโน ทั้งนี้ต้องขอตรวจสอบก่อนว่าในพื้นที่เกิดเหตุมีวัตถุดิบวัชพืชอะไรบ้างเพื่อนำมาใช้ในการกักน้ำมันต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์