ข้อควรรู้..วิธีดูแลรักษาเตารีดให้ใช้ได้นาน ๆ

  ข้อควรรู้..วิธีดูแลรักษาเตารีดให้ใช้ได้นาน ๆ


ของทุกชิ้นมีอายุการใช้งานค่ะ แต่ที่สำคัญคือเราต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษา เพื่อให้ของที่ซื้อมานั้นใช้ไปได้อย่างคุ้มค่า และถนอมอายุการใช้งานได้นานขึ้น ถ้าเราดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

1. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ

2. รอจนเตารีดเย็นแล้วจึงพันสายเข้ากับฐานเตารีด

3. ถ้าเป็นเตารีดไอน้ำ อย่าลืมเทน้ำออกจากแท็งก์จนหมดด้วย

4. วางเตารีดบนฐานของเตารีดเสมอ ทั้งนี้การทำความสะอาดนั้นเมื่อหน้าเตาอุ่น ให้เช็ดด้วยฟองน้ำ หรือผ้านุ่ม ๆ ก่อน


ข้อควรระมัดระวังในการใช้

เพราะเตารีดเป็นอุปกรณ์ที่มีความร้อน ถ้าหากขาดความระมัดระวังในการใช้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านไหนที่มีลูกเล็กยิ่งต้องระวัง เพราะเด็ก ๆ จะยังไม่รู้จักอันตรายของเตารีด อาจเผลอคว้าจับในขณะที่กำลังร้อนอยู่ และทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้


การใช้เตารีดควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย และควรปฏิบัติดังนี้

1. ก่อนเสียบปลั๊กหรือถอดควรปิดสวิชต์เตารีดเสียก่อน แล้วจึงปลดปลั๊กเตารีดออก และควรจับที่หัวปลั๊กเวลาดึงออก อย่าใช้วิธีดึงที่สายเตารีด

2. ควรปลดปลั๊กเตารีดออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้หรือขณะที่ไปทำธุระอื่น และอย่าเสียบปลั๊กเตารีดทิ้งไว้โดยเด็ดขาด

3. เมื่อสายไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ชำรุด ควรนำเตารีดไปให้ช่างตรวจเช็คและซ่อมแซมเสียก่อนตามวิธีที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟฟ้าช็อต

4. ขณะที่ใช้เตารีดควรระมัดระวัง อย่าให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณที่กำลังใช้เตารีดอยู่

5. ในกรณีที่จะต้องรีดผ้าใยสังเคราะห์ ควรทดลองรีดบริเวณที่ไม่สำคัญเสียก่อนเพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้น

6. อย่าสัมผัสผิวเตารีดในขณะที่เตารีดยังร้อนอยู่เพราะจะทำให้ผิวหนังเกิดการพองไหม้ได้


เห็นมั้ยล่ะคะ ว่าการรีดผ้าไม่ใช่เรื่องยากเลย ถ้าเรารู้วิธีและมีผู้ช่วยที่ดีไม่ว่าจะเป็นเตารีด หรือแรงงานชั้นดีอย่างคุณพ่อบ้าน และกำลังใจที่น่ารักจากลูก ๆ ก็จะทำให้การรีดผ้าเป็นงานบ้านเบา ๆ ที่คุณก็ทำเองได้สบายมาก


แหล่งที่มา กระปุกดอทคอม