รู้ทัน...โรคหอบ

 สาเหตุ อาการหอบส่วนใหญ่เกิดจาก โรคปอดบวมและโรคหืด สำหรับเด็กเล็กอาจมีสาเหตุจากโรคหลอดลมฝอยอักเสบ ในเด็กที่มีโรคหัวใจแต่กำเนิด อาจมีอาการหอบจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้


การรักษาเบื้องต้น คือ การดื่มน้ำมากๆ จะช่วยให้ความเหนียวของเสมหะลดลง หากมีอาการหอบซึ่งเกิดจากโรคหืด อาจใช้ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น หรือชนิดกินก็ได้ การเริ่มใช้ยาเร็วมักทำให้อาการดีขึ้นเร็วตามไปด้วย หากเริ่มใช้ยาช้า อาจต้องให้ซ้ำหลายครั้ง มักได้ผลไม่ดีนักและใช้เวลารักษานานขึ้นเนื่องจากหลอดลมมีการบวมและมีเสมหะมาก การเฝ้าติดตามอาการไอและอาการหอบเหนื่อยเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยประเมินความรุนแรงของโรคเป็นระยะๆ ได้
อาการที่ควรปรึกษาแพทย์ หากเด็กมีอาการไออย่างรุนแรง หอบเหนื่อยมาก ดื่มน้ำได้น้อยและมีอาการไข้สูง รวมทั้งมีอาการเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก ควรรีบพบแพทย์


ในการป้องกันนั้น ควรจัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ทุกชนิด เช่น ควันบุหรี่ ไรฝุ่น ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ เป็นต้น ลดโอกาสการสัมผัสกับเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้หวัด นอกจากนี้ ควรเลือกการออกกำลังกายที่ไม่ต้องสัมผัส กับการก่อภูมิแพ้ เช่น ว่ายน้ำ เป็นต้น


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน โดย รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ กุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต