เลือก ส้ม ปลอดภัย คนไทยยิ้มได้

งานนี้หากใครได้ไปงาน "คืนความสุขคนไทย ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้" ที่ สธ.ร่วมกับห้างค้าปลีกจัดขึ้น ที่ สนง.อย.คงจะได้ข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับส้มไปเพียบ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อส้มในประเทศ และส้มนำเข้าอย่างปลอดภัย และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 58 อีกด้วย

"น.พ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล"ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เน้นว่า เรามุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตตลอดช่วงชีวิต ให้สามารถเข้าถึงโภชนาการและอาหารปลอดภัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง รวมถึงการบูรณาการเรื่องอาหารปลอดภัย โดยควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย (Food safety) เป็นที่มาของการจัดงาน "คืนความสุขคนไทย ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผักและผลไม้ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่สู่ผู้บริโภค


ด้วยผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของทุกคน ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย อีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดเกณฑ์การบริโภคผักผลไม้วันละ 400-600 กรัม ช่วยลดภาวะโรคต่างๆ เช่น หัวใจขาดเลือด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น


"เราจึงดูแลการผลิตอันเป็นส่วนต้นน้ำ ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ตรวจรับรองฟาร์ม และเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตร ตรวจเฝ้าระวัง สถานที่ผลิต การนำเข้า และเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ณ แหล่งจำหน่าย ได้แก่ อย.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันการศึกษาคือ ม.มหิดล และ ม.เกษตรศาสตร์ รวมถึงห้างค้าปลีกนำร่อง ทั้ง 5 แห่ง"


การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ที่ทุกภาคส่วนร่วมผนึกกำลังกันสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อส้ม ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าเพื่อบริโภค ณ แหล่งจำหน่ายห้างค้าปลีก จะบริโภคหรือมอบเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง