คุณและโทษของน้ำแร่

 น้ำแร่ (Mineral Water) ที่มีราคาแพงกว่าน้ำธรรมดานั้น นาย สุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สรุปความสั้นๆ ว่าคือน้ำบาดาลนั่นเอง เพียงแต่มีแร่ธาตุใดแร่ธาตุหนึ่งมากเป็นพิเศษ และเตือนว่าหากดื่มทุกวันก็มีผลให้ร่างกายเสียสมดุลได้ เช่น น้ำแร่ที่มีฟลูออไรด์ช่วยบำรุงรักษาฟันและกระดูก แต่หากมีมากเกิน 0.7 มิลลิกรัม จะทำให้ฟันตกกระในเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ขวบ ส่วนผู้ใหญ่จะทำให้กระดูกผิดปกติ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ผู้ป่วยบางโรคก็ไม่เหมาะที่จะดื่มน้ำแร่เช่นกัน คือ โรคไต หัวใจ หรือความดันโลหิตสูง เป็นต้น แต่ก็ไม่ผิดที่จะเลือกดื่มน้ำแร่โดยเลือกแบรนด์ที่น่าเชือถือ จากการดื่มน้ำแร่ที่ถูกต้องมีอยู่ 2 วิธี คือ ดื่ม 1 ลิตรภายใน 30 นาทีขณะท้องว่าง เพื่อขับนิ่วออกจากร่างกาย (น้ำแร่ที่มีซัลเฟตไบคาร์บอเนตสูง) หรือดื่มน้ำแร่ 500 มล. และทยอยดื่มทีละ 10 มล. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. โดยจิบน้ำน้อยๆ ขณะอ่อนเพลีย หรือพร้อมมื้ออาหาร


ที่ควรจำคือไม่ควรดื่มน้ำแร่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งซ้ำเป็นประจำติดต่อกัน เพราะจะส่งผลเสียต่อร่างกายแทนที่จะได้ประโยชน์


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง