พาราเซตามอล ไม่บรรเทาอาการปวดระดับเอว

ผลการศึกษาชาวในออสเตรเลียกว่า 1,600 คน ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์แลนเซ็ท พบว่า ยาพาราเซตามอลที่แพทย์นิยมสั่งให้แก่ผู้ปวดหลังช่วงล่างซึ่งเป็นการปวดระดับเอว ไม่ได้ให้ผลดีไปกว่ายาหลอกแต่อย่างใด


นอกจากนี้ พาราเซตามอลยังไม่ให้ผลระยะสั้นในการบรรเทาอาการปวด หรือช่วยให้นอนหลับดีขึ้น หรือมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตดีขึ้น คณะนักวิจัยระบุว่า แม้ยังไม่ทราบว่าเหตุใดพาราเซตามอลจึงไม่ให้ผลในการบรรเทาอาการปวดหลัง แต่มีหลักฐานพบว่าพาราเซตามอลให้ผลบรรเทาอาการปวดอย่างอื่น เช่น ศีรษะ ฟัน กล้ามเนื้อและโครงกระดูก และการปวดจากการผ่าตัด


อาการปวดเอวเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเจ็บป่วย เฉพาะสหรัฐประเทศเดียวเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากอาการปวดเอวมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3 ล้านล้านบาท) ต่อปี


ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า