คนขี้ระแวง สมองเสื่อมง่าย

คนขี้ระแวงเป็นผู้เชื่อว่าพฤติการณ์ทุกอย่างของมนุษย์เกิดจากความเห็นแก่ตน ทุกคนทำทุกอย่างเพื่อตนเอง เห็นแก่ตัวและไม่มีความจริงใจ

ดร.แอน-ไมจา ทอลปปาเมน มหาวิทยาลัยคูปิโอ ฟินแลนด์ตะวันออก กล่าวว่าแจ้งว่า นับเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาหาความเกี่ยวพันของคนชอบระแวง มองคนในแง่ร้ายที่มีต่อโรคสมองเสื่อม “ผลการศึกษายังเป็นหลักฐานยืนยันว่า ความคิดเห็นของเราที่มีต่อชีวิตและ

บุคลิกภาพ อาจย้อนกลับมาเป็น ภัยต่อสุขภาพของเราเองได้”

การศึกษายังได้ล้วงลงลึกไปถึงว่า การมีความคิดเช่นนั้นจะมีผลทำให้อายุสั้นกว่าคนปกติหรือไม่ แต่ผลออกมาไม่เป็นที่แน่ชัด


ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ