ซาวด์แมชีน ภัยเงียบของเด็กน้อย

          อุปกรณ์สร้างเสียงสำหรับเพื่อใช้กล่อมเด็กให้หรับด้วยการสร้างเสียงจำลองรูปแบบต่างๆ เช่น เสียงฟ้า เสียงฝน เสียงนกร้อง และเสียงเต้นของหัวใจ ที่กำลังนิยมในหมู่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นั้น ความจริงเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กทารกอย่างร้ายแรง

        นายแพทย์เบลค แพพซิน หัวหน้าแผนกโสตศอนาสิก โรงพยาบาลเด็กในโตรอนโต ประเทศแคนาดา เผยแพร่งานวิจัยที่เตือนถึงอันตรายจากการใช้ซาวด์แมชีน หรืออุปกรณ์สร้างเสียงสำหรับใช้กล่อมเด็กทารกให้นอนหลับ โดยระบุว่า เสียงที่ถูกสร้างขึ้นนั้นจะเป็นอันตรายต่อหูของเด็ก จะมีผลกระทบต่อการได้ยิน การพูด และการเรียนรู้ในภายหลัง

        จากการศึกษาอุปกรณ์สร้างเสียง 14 ตัว ที่ผลิตจากสถานที่ต่างๆ ด้วยการวัดระดับเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์ในระดับเสียงที่สูงสุด ในระยะความห่างจากตัวเด็กที่แตกต่างกันไป 3 ตำแหน่ง คือ ระยะห่างจากตัวเด็ก 1 ฟุต, 3 ฟุต และ 6.5 ฟุต พบว่า เสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องสร้างเสียงทั้ง 14 ตัว ใน 3 ระยะการทดลองเกินกว่าที่เด็กจะรับได้ และยังเกินกว่าระยะเสียงที่กำหนดให้ใช้ในแผนกเด็กอนุบาล ไม่เพียงเท่านั้น 3 จาก 14 เครื่องที่ทำการทดลองมีระดับเสียงที่เกินกว่าระดับเสียงสูงสุดที่อนุญาตให้มีในที่ทำงานของผู้ใหญ่ด้วยซ้ำ

        โดยนายแพทย์แพพซิน กล่าวว่า หูของเด็กทารกยังขนาดเล็กและอยู่ในช่วงพัฒนา ช่องหูของเด็กยังขยายไม่กว้างนัก ทำให้เสียงที่ผ่านเข้าไปสูงกว่าที่ผู้ใหญ่ได้รับ ดังนั้น หากได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถด้านการได้ยิน พูด และการเรียนรู้ของเด็กทารกได้

        ทั้งนี้นายแพทย์แพพซินระบุว่าเสียงกล่อมที่ดีที่สุดสำหรับเด็กทารกคือเสียงของคุณพ่อคุณแม่ เพราะเป็นคำพูดที่มีความหมาย เต็มไปด้วยความนิ่มนวลและอบอุ่น

 

 

         ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์