เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน สูตรลดโซเดียม 60% ตราเลสโซ

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน สูตรลดโซเดียม 60% ตราเลสโซ เป็นเกลือประกอบอาหารที่ลดปริมาณโซเดียมลง 60% เมื่อเทียบกับเกลือปกติ ซึ่งโซเดียมถือเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงอันนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหัวใจขาดเลือดพร้อมทดแทนด้วยเกลือโปแตสเซียมบางส่วน (เกลือชนิดเดียวกับที่พบในผักและผลไม้)เพื่อคงรสเค็ม และมีคุณสมบัติเด่นช่วยลดความดันโลหิตได้ เลส-โซสามารถปรุงอาหารได้ทั้งคาว - หวานเหมาะกับผู้รักสุขภาพและผู้มีปัญหาโรคความดันโลหิตสูง

 

แบบขวด 250 มล. x 24 ขวด/ลัง
แบบถุง 1000 มล. x 10 ถุง/ลัง
แบบซอง 1 กรัม x 100 ซอง/กล่อง : 12 กล่อง/ลัง