ซอสบ๊วยเจี่ย สูตรลดโซเดียม 70% และลดน้ำตาล 85%

ซอสบ๊วยเจี่ย สูตรลดโซเดียม 70% และลดน้ำตาล 85%ผลิตด้วยบ๊วยคุณภาพดีจากโครงการดอยคำ ลดปริมาณโซเดียมลง 70% และลดน้ำตาลลง 85% ซึ่งโซเดียมเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงอันนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหัวใจขาดเลือด พร้อมทดแทนด้วยเกลือโปแตสเซียม (เกลือชนิดเดียวกับที่พบในผักและผลไม้ ) เพื่อคงรสเค็มและมีคุณสมบัติเด่นช่วยลดความดันโลหิตได้ อีกทั้งใช้สารให้ความหวาน ซอร์บิทอลอะซิซัสเฟม-เค และซูคราโรส ทดแทนน้ำตาล เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ ผู้มีปัญหาเบาหวานโรคอ้วน และความดันโลหิตสูง

 

ขนาด 200 มล. x 24 ขวด/ลัง
ขนาด 500 มล. x 12 ขวด/ลัง