“อำพลฟูดส์” ร่วมเสวนาในงาน อุตสาหกรรม ร่วมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ

  อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเสวนางาน อุตสาหกรรม ร่วมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ในหัวข้อ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

                เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 คุณกรณ์กณิศ  แสงดี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด  ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเสวนาในหัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” ภายใต้ประเด็น “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสียเพื่ออนุรักษ์แม่น้ำ”   ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในงานกิจกรรม “อุตสาหกรรม ร่วมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ”   เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย อีกทั้งการสร้างความตระหนัก ความร่วมมือในการดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน

 

 

 

                พร้อมกันนี้ยังมี คุณประสงค์ นรจิตร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรักษาการแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และคุณชลธร ดำรงศักดิ์ ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเสวนา ในหัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”