“อำพลฟูดส์” ร่วมเสวนาเรื่อง ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทยด้วยการเพิ่มผลิตภาพ

 อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาประจำปี 2558 เรื่อง ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ จัดขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

            เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์  โพรเซสซิ่ง จำกัด  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ ในหัวข้อ การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง และ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา ร่วมเสวนา พร้อมด้วย ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

 

 

            งานเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและการเงินแก่ภาคธุรกิจ สถาบันการเงินส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและมุมมองของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินนโยบาย ธปท. โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้กว่า 500 คน