โครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ นำเสนอแนวคิดเพื่อสังคม คว้ารางวัล MAT Award 2015

   โครงการ ”กล่องวิเศษ” หรือ Magic Box โดย อำพลฟูดส์ คว้ารางวัล MAT Award 2015 ในสาขา social marketing รางวัลสำหรับธุรกิจที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ณ Toyota IMAX Theatre, Emquartier Shopping Center

 

 

            เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คุณกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้ารับรางวัล  MAT Award 2015 ในสาขา social marketing พร้อมนำเสนอแนวคิดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของโครงการกล่องวิเศษ ( Magic box ) โดยมี คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี

 

 

 

            อำพลฟูดส์ ได้จัดทำโครงการกล่องวิเศษ หรือ MAGIC BOX ขึ้น ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจขององค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดี ด้วยการเปิดรับกล่อง UHT ที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิลเพื่อนำมาแปรรูปหรืออัดเป็นแผ่นชิป บอร์ด จากนั้นก็นำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนส่งมอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 8 ปีแล้วโครงการกล่องวิเศษ หรือ MAGIC BOX ได้มอบโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ไปกว่า 7,500 ชุด และยังคงดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวนี้ไปอย่างต่อเนื่อง