“อำพลฟูดส์” ร่วมเสวนาเรื่อง นักธุรกิจและผู้มีประสบการณ์การทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC

 อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเรื่องนักธุรกิจและผู้มีประสบการณ์การทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว

 

 

 

            เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คุณกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อำพลฟูดส์  โพรเซสซิ่ง จำกัด  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง นักธุรกิจและผู้มีประสบการณ์การทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC ร่วมกับ คุณณรงค์ ศรีเกรียงทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด ในเครือ MCIC Group ร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่ต่างประเทศ และ สถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

 

 

                โดยงานเสวนาในครั้งนี้ ยังมีกิจกรรม Work Shop คลินิกวินิจฉัยสถานประกอบการ ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก