อำพลฟูดส์ ร่วมสนับสนุนภาพยนตร์ไทย “พริกแกง”

 อำพลฟูดส์ร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์ไทย “พริกแกง” ผลิตโดย วันดี มีเดีย ในเครือวันดีกรุ๊ป ณ ลานพาร์ค พารากอน เพื่อมุ่งถ่ายทอดให้วัฒนธรรมอาหารไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

 

         เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 อำพลฟูดส์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “พริกแกง” โดยบริษัท วันดีมีเดีย ในเครือ วันดีกรุ๊ป ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สอดแทรกวัฒนธรรมอาหารไทยอันเลื่องชื่อ ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความศรัทธาในอาหารไทย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยผ่านนักแสดงนำ อาทิ นิรุตติ์ ศิริจรรยา , เพ็ญพักตร์ ศิริกุล , อัครินทร์ อัครนิธิเมฆรัฐ เป็นต้น

 

 

         “พริกแกง” เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ ความรัก ความศรัทธาในอาหารไทย ที่มุ่งสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในสากล และเผยแพร่วัฒนธรรมของความเป็นไทย นอกจากนี้ พริกแกง ยังมีแผนที่จะส่งเข้าประกวดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวทีต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ภาพยนตร์ไทยเป็นที่ผ่านสายตาต่อกรรมการและสู่สายตาต่อชาวต่างชาติ