“อำพลฟูดส์” คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน Thailand Energy Awards 2015

 อำพลฟูดส์ คว้ารางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทน Thailand Energy Awards 2015 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off – Grid) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน  โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ณ ห้องแกรนด์  บอลรูม          โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 

 

          เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้าร่วมรับรางวัลรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทน Thailand Energy Awards 2015 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off – Grid) ซึ่งจัดขึ้นโดย     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอรุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 83 รางวัล

 

 

          นอกจากจะได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2015 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off – Grid) แล้วอำพลฟูดส์ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด ASEAN Energy Awards 2015 รางวัลเกียรติยศด้านพลังงานของกลุ่มประเทศ         อาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย