“อำพลฟูดส์” ร่วมถ่ายทอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจสีเขียว

 อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดบทเรียนการทำธุรกิจสีเขียว ในร่วมงานเสวนา “ถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย” ปีที่ 2 จัดโดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ณ โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค

 

 

 

          เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดบทเรียนในการทำธุรกิจสีเขียว ในงานเสวนา “ถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย” ปีที่ 2  ซึ่งจัดโดย บริษัท ป่าสาละ และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในมิติ “ผลิตภาพ” (productivity) และ “นวัตกรรม” (innovation) ของบริษัทไทย 4 บริษัท 4 ธุรกิจ    4 ขนาด ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด (เลมอนฟาร์ม) บริษัท ปุริ จำกัด (แบรนด์”ปัญญ์ปุริ”) และ บริษัท อำพลฟูดส์       โพรเซสซิ่ง จำกัด

 

 

 

 

          พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด บรรยายสรุปกรณีศึกษาของทั้ง 4 บริษัท  และ Ms. Stine Klapper มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท กล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง Green Innovation และ Green Productivity โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการที่สนใจเรื่องธุรกิจเขียว จำนวนกว่า 60 คน