“อำพลฟูดส์” ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบ Mentoring สู่การเป็น นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มืออาชีพ

 อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program (CPO) รุ่นที่  หัวข้อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและทีมงาน HR สู่การเป็น Chief People Officer ด้วยวิธีการ Mentoring & Consulting (Raising CPO Role and Responsibility by Mentoring  & Consulting)"      จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (PIM HR Excellence Center)  ณ ห้อง Crowne 4-5 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค

 

 

 

 

 

 

            เมื่อวันพฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้   หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและทีมงาน HR สู่การเป็น Chief People Officer ด้วยวิธีการ Mentoring& Consulting (Raising CPO Role and Responsibility by Mentoring & Consulting)" ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program (CPO) รุ่นที่ 6  เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเป็นการใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Systemที่เป็นที่ยอมรับในวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์