“อำพลฟูดส์” เข้ารับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2558

 อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย เข้ารับตราสัญลักษณ์  Thailand Trust Mark ประจำปี 2558 จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 -202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

 

 

         เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง  จำกัด เข้ารับตราสัญลักษณ์  Thailand Trust Mark” จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเพื่อรับรองว่าสินค้าและบริการของบริษัทมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย

 

 

          โครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและสินค้าไทย ผ่านตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ โดยสื่อสารกับผู้บริโภคถึงแหล่งกำเนิดสินค้า (Country of Origin) มาตรฐานคุณภาพสินค้าและการบริการ อีกทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าไทยให้อยู่ในระดับแถวหน้าตามมาตรฐานระดับสากล