“อำพลฟูดส์” ร่วมมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558

 อำพลฟูดส์ ร่วมมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ในสาขาเยาวชนต้นแบบคนรุ่นใหม่ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิดชูเกรียติแก่คนดีในสาขาต่างๆ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ในสาขาเยาวชนต้นแบบคนรุ่นใหม่ ภาคละ 1 คน รวม 4 ภาค เพื่อยกย่องคนรุ่นใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคม ซึ่งในงานนี้ คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงาน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกรียติเป็นประธานในพิธี

 

 

 

           โครงการดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2550 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำดีในสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบรางวัลแด่บุคคลที่ทำความดีจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยได้ต่อยอดโครงการเพื่อให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น