“อำพลฟูดส์” ร่วมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ด้าน CSR

  อำพลฟูดส์ร่วมเสวนาในหัวข้อ CSR ง่ายๆสไตล์SMEs & แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ภายใต้กิจกรรมพบปะแบ่งปันประสบการณ์ และ เยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงาน 100 ปี SCG จัดโดย ชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ณ ห้อง Hall 3 อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ถ.ปูนซิเมนต์ไทย กรุงเทพฯ

 

 

 

            เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 คุณกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อำพลฟูดส์  โพรเซสซิ่ง จำกัด  ได้เกรียติรับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ CSR ง่ายๆสไตล์SMEs & แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ คุณณวัฒน์  กุลบ่าง ประธานชมรมนักธุรกิจเอสเอ็มอีไทย และ รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ประธานกลุ่มงานกิจกรรมเพื่อสังคมและเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจด้าน CSR เป็นต้นแบบที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล รับทราบกิจกรรมของหอการค้าไทย และกิจกรรมขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ACT) พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงาน SCG 100 ปี

 

 

 

            ในครั้งนี้อำพลฟูดส์ได้แชร์ประสบการณ์ด้าน CSR พร้อมยกตัวอย่างโครงการต่างๆ อีกทั้งยังกล่าวส่งเสริมการประกอบธุรกิจควบคู่กับการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกกิจการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก