เนยถั่ว อาจช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

 หลายคนอาจเคยทราบว่า การรับประทานขนมปังกับเนยถั่วในมื้อเช้านั้น ได้ทั้งความอร่อยและได้สารอาหารครบถ้วน แต่เชื่อว่าบางคนอาจยังไม่ทราบว่าคุณประโยชน์สำคัญอีกอย่างของเนยถั่วคือช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้อีกด้วย

ผลการวิจัยจากสถาบันมะเร็งของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ศึกษาเด็กผู้หญิงในช่วงอายุ 9-15 ปี มาตั้งแต่ปี 2539 พบว่า คนที่บริโภคเนยถั่วเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ช่วงวัยตั้งแต่ 30 ปีเป็นต้นไป มีอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมน้อยลงถึงร้อยละ 39

นายแพทย์เกรแฮม โคลดิตช์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันมะเร็ง จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน กล่าวว่า ในผู้หญิงอายุ 9-15 ปีที่กินเนยถั่วสัปดาห์ละ 3 วัน สามารถลดการเกิดเนื้องอกเต้านมชนิดไม่ร้ายแรง ที่อาจพัฒนาเป็นโรคมะเร็งเต้านมเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยกลางคนตอนต้น (18-30 ปี)

ถึงแม้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า เป็นเพราะเหตุใด แต่อย่างน้อยการเปลี่ยนมากินเนยถั่วแทนของหวานก็มีประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้ นักวิจัยยังแนะนำให้บริโภคผักผลไม้ชนิดอื่นควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะ ถั่ว ถั่วแขก ถั่วเหลือง และข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการต่อต้านการเกิดขึ้นของเซลล์มะเร็งเช่นกัน