เด็กไทยเผชิญกับความอ้วนเพิ่มสุงขึ้น

 กระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้น หากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอ คาดในอีก 8 ปีข้างหน้า ไทยจะพบผู้ป่วยถึง 4.7 ล้านราย

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้โรคเบาหวานกำลังเป็นภัยเงียบของคนไทยและทั่วโลก สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ รายงานล่าสุดพบทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า 371 ล้านคน จำนวนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดในปี พ.ศ.2573 จะมีถึง 552 ล้านคน โดยร้อยละ 80 อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา ในส่วนของไทย

ผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุด เมื่อปี 2552 พบไทยป่วยโรคเบาหวานกว่า 3.5 ล้านคน เสียชีวิตจากเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ 8,000 ราย แนวโน้มพบในเด็กมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้น หากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอ คาดในอีก 8 ปีข้างหน้า ไทยจะพบผู้ป่วยถึง 4.7 ล้านราย

ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1 ใน 3 หรือประมาณ 1.2 ล้านคน ไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยมาก่อน และผู้ป่วยบางส่วนรู้ตัวแล้วแต่ไม่รักษา มีผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพียงร้อยละ 29 อีกประมาณร้อยละ 70 คุมระดับน้ำตาลไม่ได้ เกิดโรคแทรกซ้อน ทั้งโรคหัวใจ เท้าเน่า ไตวาย แต่ละปีมีค่าดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานสูงถึง 47,596 ล้านบาท จึงต้องเร่งควบคุมป้องกัน ลดจำนวนคนป่วย

โดยในปี 2557 นี้ จะเน้นให้สถานบริการทั่วประเทศ ตรวจคัดกรองเบาหวานในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับความรู้และคำปรึกษาที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไม่ให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และค้นหาผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้ว ให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 เน้นปฏิบัติตัว 3 เรื่อง คือควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยาควบคุมอาการ โดยจะมีการตรวจเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนเช่น ตาบอดจากเบาหวานขึ้นตาให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วย

การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลกปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ร่วมมือกับโรงเรียน วัด ชุมชน และท้องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 พร้อมกัน

ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงอันตรายและผลกระทบอันร้ายแรงของโรคเบาหวาน สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค การป้องกันและชะลอการเกิดโรค และตระหนักว่าทุกคนมีโอกาสเป็นเบาหวานหากยังกินหวานจัด ปล่อยตัวให้อ้วน ไม่ออกกำลังกาย และดื่มเหล้าจัด สำหรับผู้ป่วยเบาหวานจะเน้นการให้ความรู้วิธีการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม และสัญญาณเตือนอันตรายต่างๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ตรวจคัดกรองเบาหวานแก่ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เคยได้รับบริการและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลที่เหมาะสมต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า