ผักผลไม้สีรุ้ง

ผักผลไม้สีรุ้ง
หากจำไม่ได้ว่าผักผลไม้ชนิดใดมีสารอาหารอะไร ให้กินผักผลไม้หลากสีเข้าไว้ จะได้สารอาหารจากพืช หลายๆชนิดด้วยกัน เพราะสารอาหารเหล่านี้มักจะมีสารสีที่ทำให้ผักผลไม้มีสีต่างกัน อาทิ
- สีแดง มีสารไลโคปีน ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก
- สีม่วง มีสารฟลาโวนอยด์ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
- สีส้ม มีสารอัลฟา และเบต้าแคโรทิน ป้องกันมะเร็ง
- สีเหลืองส้ม มีสารคริพโทแซ็นธิน ป้องกันมะเร็ง
- สีเขียวส้มหรือสีเขียวอ่อน มีสารลูเทอิน และซีแซ็นธิน ป้องกันโรคตา
- สีเขียว มีสารซัลโฟราเฟน ป้องกันมะเร็ง
- สีขาว มีสารออร์กาโนซัลไฟด์ และฟลาโวนอยด์ ป้องกัน มะเร็ง และโรคหลอดเลือดหัวใจ
- สีน้ำเงิน มีสารแอ็นโธไซอะนิน และ แอนติออกซิแดนท์ ป้องกันมะเร็ง และบำรุงประสาท

Cr. http://www.baanjomyut.com/library/chivitchiva/43.html