ข่าวดีสำหรับผู้กินมังสวิรัติ

การกินมังสวิรัติ หมายถึงไม่กินเนื้อสัตว์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ สามารถลดระดับโฮโมซิสทิน ที่เป็นสาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจได้ นักวิจัยสรุปว่า อาหารมังสวิรัติ มีผลดีกับสุขภาพหัวใจ เพราะอาหารผักใบเขียวมีกรดโฟลิกสูง ซึ่งช่วยลดระดับ โฮโมซิสทิน ขณะเดียวกันการงดเนื้อสัตว์ก็ช่วยป้องกัน โรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกทางหนึ่งด้วย
งานวิจัยของนักวิจัยอังกฤษ ยังพบว่า ชายที่กินอาหารมังสวิรัติแบบเคร่งครัด จะมีปริมาณโปรตีนที่เร่งมะเร็งต่อมลูกหมากในเลือด ต่ำกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์ร้อยละ 9 ในประเทศที่ประชาชนไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ เช่น จีน ญี่ปุ่น จะมีอัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากต่ำกว่า ประชาชนในประเทศที่กินเนื้อสัตว์เป็นหลักอย่างชาติตะวันตก

Cr. http://www.baanjomyut.com/library/chivitchiva/43.html