ดื่มน้ำอัดลมมากเกิน เสี่ยงเป็นโรคตับ

 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทัฟท์ส ในสหรัฐ เปิดเผยผลการศึกษาจากกลุ่มอาสาสมัครมากกว่า 2,634 คน ในวัยกลางคนทั้งเพศชายและหญิงในการวัดปริมาณเครื่องดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนในแต่ละวัน

ผลการศึกษาพบว่า การดื่มน้ำอัดลมมากเกินวันละ 2 กระป๋อง เสี่ยงทำให้เกิดโรคตับในภายหลังได้ เนื่องจากสารให้ความหวานที่บรรจุในน้ำอัดลมมีความเชื่อมโยงต่อการเกิดโรคไขมันพอกตับ (เอ็นเอเอฟแอลดี) ไม่เพียงแต่เท่านี้ สารให้ความหวานในน้ำอัดลมยังมีความเชื่อมโยงกับโรคเบาหวานกับโรคหัวใจในภายหลังได้
อย่างไรก็ตาม ทีมนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่า การศึกษาไม่พบความเชื่อมโยงว่าเครื่องดื่มอัดลมแบบไดเอต หรือที่ปราศจากน้ำตาลจะมีผลต่อการเกิดโรคไขมันพอกตับ
ดังนั้น หากจะเลือกดื่มน้ำอัดลมก็ควรจะเลือกที่ดีต่อสุขภาพ แต่เอาเป็นว่า เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี เลือกดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรจะดีที่สุด


ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์