กินผักผลไม้เพื่อ ร่างกายและจิตใจ

โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยวอวิคของอังกฤษ แนะนำว่าการบริโภคผักและผลไม้ ไม่แต่เพียงบำรุงสุขภาพร่างกายเท่านั้น หากยังช่วยทำให้อารมณ์และจิตใจของเราดีด้วย

นักวิจัยได้พบว่า ผู้ที่กินผักและผลไม้มากถึงวันละ 5 หนขึ้นไป มีจำนวนมากถึงร้อยละ 33.5 ล้วนแต่มีสุขภาพจิตดีเยี่ยม เมื่อเทียบกับคนที่กินผักและผลไม้น้อยวันละหน จะมีอยู่แค่ร้อยละ 6.8 เท่านั้นที่จะมีระดับสุขภาพจิตดี

ผู้ที่มีสุขภาพจิตต่ำ มักจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ ในขณะที่ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี นอกจากจะไม่ค่อยมีอาการป่วยทางจิตแล้ว ยังทำให้ตนเองมีความรู้สึกแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่ด้วย


ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ