เล็บครุฑ สมุนไพรไทยต้านโรค

“เล็บครุฑ”  มีคุณสมบัติในเรื่องความเย็น แก้ร้อนใน ดับอาการกระหายน้ำและคลายร้อน ลดไข้ ถอนพิษต่าง ๆ และสามารถนำมาเป็นส่วนของการถนอมอาหารเพื่อลดการเกิดเชื้อราในอาหาร


“เล็บครุฑ”เป็นพืชและสมุนไพรที่สามารถนำมารับประทานได้ นิยมนำมาประกอบอาหาร ภาคใต้นิยมนำมาทำทอดมัน ใช้แกง เช่น แกงคั่ว หรือรับประทานแบบสด ๆ เป็นผักแกล้มกับขนมจีน มีคุณสมบัติในเรื่องความเย็น แก้ร้อนใน ดับอาการกระหายน้ำและคลายร้อน ลดไข้ ถอนพิษต่าง ๆ และสามารถนำมาเป็นส่วนของการถนอมอาหารเพื่อลดการเกิดเชื้อราในอาหาร เช่น นำมาผัดกับ หอม กระเทียม ตะไคร้ ส่วนผสมของน้ำพริกก่อนตำเพื่อให้น้ำพริกมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารกันบูดเป็นต้น

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์