ปัญหาโรคระบาดและการป้องกัน

นักเดินทางมากมายที่แวะเวียนเข้ามาในประเทศของเราอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการนำพาเชื้อโรคมาแพร่ระบาดในประเทศเราได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาโรคระบาด จึงเป็นเรื่องสำคัญ


การไหลเข้าออกของชาวต่างชาติ ได้นำไปสู่การเกิดโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราในอดีตและสงบหายไปหลายปีแล้ว แต่วันนี้เชื้อโรคเหล่านั้นกลับเกิดการระบาดขึ้นอีก หรือที่เรียกกันว่า โรคอุบัติซ้ำ เช่น วัณโรค ไข้เลือดออก มาลาเรีย โรคเท้าช้าง รวมถึงโรคอุบัติใหม่ หรือโรคที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน


นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ในจำนวนโรคที่เกิดขึ้นใหม่ก็มีร้อยละ 60 ที่เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก อีโบล่า หรือร้อยละ 54 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีการดื้อยาเป็นจำนวนมาก
สิ่งที่กล่าวถึงเบื้องต้นก็คือ โครงสร้างของสังคมโลกวันนี้ ที่เมื่อใดก็ตามมีการเดินทางไปมาหาสู่กันจากคนต่างถิ่นที่ไม่อยู่ถิ่นเดียวกันนั้น มักจะมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกัน หรือประสบกับโรคภัยไข้เจ็บที่ต่างกัน ประเทศไทยของเรา ไม่ว่าจะเป็นโรคเก่า ที่มีประเทศไทยดูแลให้มันหายหมดไปแล้ว ปัจจุบัน เรามีคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือต่างถิ่นที่ไกลออกไป พวกเขาได้นำเชื้อโรคมาจากบ้านของเขา ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเรา
ล่าสุดได้มีการตรวจสุขภาพต่างด้าวจำนวน 462,000 คน ปรากฏว่า พบป่วยเป็นโรคเท้าช้าง วัณโรค โรคซิฟิลิส มาลาเรีย และพยาธิไส้เดือน เกือบ 5 พันคน ในจำนวนนี้ 113 คน อยู่ในระยะแพร่เชื้อซึ่งถือว่าเป็นอันตราย และถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องระวังว่าคนที่อยู่ในลักษณะแพร่เชื้อนั้นมีปัญหา และแน่นอนเป็นภาระต่อโรงพยาบาล และส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือปศุสัตว์ที่อาจจะต้องเผชิญกับโรคเก่า ๆ ที่กลับมาใหม่หรือโรคใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือ สิ่งที่พึงระวัง


ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์