วิธีสร้างกำลังใจ เมื่อต้องอยู่กับภัยธรรมชาติ

 คุณที่กำลังอ่านบทความนี้อาจจะอยู่ในภาวะประสบภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ หรือน้ำท่วม ล้วนเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ ท้อแท้ หวังว่าข้อแนะนำเหล่านี้จะทำให้คุณมีกำลังใจอยู่สู้กับ ความทุกข์นี้ได้และมีทางออกดี ๆ ให้กับชีวิตนะ
วิธีสร้างกำลังใจเมื่อต้องอยู่กับเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์คือ


1. สร้างสติอย่างง่ายๆ บ่อยๆ โดยให้หายใจเข้า-ออกช้าๆ ลึกๆ 3 ครั้ง จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า-ออกๆๆ ทำบ่อยๆ ก็ได้


2. สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต ก็คือชีวิตตัวเอง ให้บอกกับตัวเองเสมอๆ หลังสร้างสติแล้วว่าฉันรักชีวิตของฉัน (I Love My Life) 3 ครั้ง ซึ่งเหมือนเป็นการสัญญากับตัวเองว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณจะให้ความสำคัญกับชีวิตของคุณ และหาทางช่วยชีวิตให้ได้ เพราะคุณรักชีวิตของคุณ และชีวิตของคุณก็สำคัญที่สุดสำหรับ ตัวคุณ...แน่นอนที่สุด

3. สร้างจิตสำนึกทางบวก ให้นึกถึงความดีเล็กๆ ที่เคยทำมาแล้วโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น เคยช่วยเหลือคนอื่นที่อ่อนแอกว่าสัก 1 ครั้งก็ใช้ได้ แล้วให้บอกกับตัวเองหลายๆ ครั้งว่า "ฉันเก่งมาก-ดีมาก" คุณจะเชื่อและรู้สึกตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น แม้ว่าคุณจะอยู่ในเหตุการณ์วิกฤติใดๆ ก็ตาม
ถ้าทำข้อ 1-3 บ่อยๆ คุณจะเกิดสติ+ปัญญามากขึ้น รู้ว่าปัญหาทั้งหลายมี 2 ชนิดคือ
- เป็นปัญหาที่แก้ได้ ก็แก้ไขไป
- เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ก็ให้ปล่อย-วางเสีย จะไม่เสียเวลาไปคิดมากหรือเป็นทุกข์กับปัญหาที่แก้ไม่ได้ คุณจะคิดได้และสบายใจมากขึ้น!

4. ออกกำลังกายบ่อยๆ คุณจะมีอารมณ์ดีขึ้น และร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

5. ฝึกมองโลกทางด้านดีให้มากขึ้น

6. ทำหน้าที่ชีวิตต่อไปเมื่อเกิดกำลังใจแล้ว รู้สึกโชคดีและไม่คิดซ้ำแล้ว คุณจะเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำหน้าที่ต่อไป 3 อย่างคือก) ทำงานต่อไป ทำให้เต็มที่ ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น เก่งมาก- ดีมากแล้ว
ข) ทำหน้าที่ตามบทบาทสังคมกำหนด เช่น เป็นพลเมืองดี เป็นลูกที่ดี เป็นพ่อแม่ที่ดี ฯลฯ
ค) ทำความดีให้มากขึ้น เช่น ทาน ศีล ภาวนา เพื่อให้เกิด "บุญ" ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเรื่อยๆ ตามกฎแห่งกรรม

7. อย่ารักอะไรมากกว่าตัวเอง มีภาษิตจีนบอกไว้ว่าอย่ารักอะไรเกินกว่าชีวิตตัวเอง จะได้ไม่คาดหวังอะไรมากเกินกว่าชีวิตตัวเองจะทำได้
ในภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติเช่นนี้คงจะตามมาด้วยวิกฤติทางเศรษฐกิจ การงาน สังคม ที่จะรุมล้อมเข้ามารอบตัวถ้าคุณมีกำลังใจ มีแรงบันดาลใจ และรู้วิธีคิดเพื่อสู้กับวิกฤติเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์ดังที่ผมแนะนำไว้ เชื่อว่าไม่นานหรอกคุณจะฟื้นตัวและมีพลังมากพอที่จะช่วยคนอื่นๆ ต่อไปได้อีก และจะไม่ลืมทำหน้าที่ 3 อย่างของชีวิตต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ขอให้โชคดี คิดดี คิดเป็น อันจะนำไปสู่การมีกำลังใจที่ดี และลงมือทำสิ่งดีๆ ให้กับตัวเองต่อไปครับ


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดย ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ (จิตแพทย์)